14-316 Energy Barn             

Op 25 september 2015 heeft de bouwkundige oplevering van de Energy Barn plaatsgevonden. De Energy Barn maakt deel uit van het Energy Transition Centre ook wel EnTranCe genoemd. In dit centrum wordt door het bedrijfsleven, ondernemers en onderwijs gebouwd aan de energievoorziening van de toekomst.

 

Dinsdag 13 oktober 2015 is EnTranCe geopend door Zijne Majesteit de Koning. Na deze opening is de Koning door studenten en docenten rondgeleid op het complex.

 

Lees meer...