Begrotingen kunnen in meerdere vormen worden opgezet:

• ramingen op basis van oppervlakte of inhoud.

• elementenramingen.

• directiebegrotingen.

• detail- of aannemersbegrotingen.