Voor het contract tussen opdrachtgever en aannemer is een goede omschrijving van het uit te voeren (bouw)werk nodig, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, de materialen en de uitvoeringsvoorwaarden. Dit kan in de vorm van een bestek (STABU-systeem) of met een werkomschrijving (voor kleinere projecten). Voor STABU-bestekken maken wij gebruik van KUBUS-software.