Onder directievoeren verstaan wij:

• Voor de aanvang van de bouw het kritisch beoordelen van bestek en tekeningen.

• Het controleren van werktekeningen van zowel architect als aannemer.

• Het leiding geven bij het houden van toezicht op de uitvoering en kwaliteit.

• Het leiding geven en controleren van het bouwproces inclusief de voortgang.

• Het bewaken van de financiële afspraken.