Om een brandveilig gebouw te maken, te behouden en in gebruik te nemen hebben ontwerper, eigenaar, aannemer en uiteindelijk de gebruiker een belangrijke taak.

Alle partijen hebben hierbij te maken met het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan de prestatie-eisen omschreven waaraan een bouwwerk dient te voldoen. Eisen ten aanzien van brandcompartimenteringen, veilig vluchten, materialisering, bediening en draairichting van de vluchtdeuren, etc.

 

Het Bouwbesluit maakt hierbij onderscheid tussen bestaande en nieuwe bouwwerken. De regels van het Bouwbesluit dienen hierbij te worden vertaald naar de praktijk; wat betekent dit voor de eigenaar, gebruiker en de aannemer.  

 

Wat adviesburo van der Plas voor u kan betekenen:

Het toetsen van een bouwwerk aan het Bouwbesluit.

• Het verzorgen van gelijkwaardige-oplossing-berekening (Methode Beheersbaarheid van brand).

• Het verzorgen van een brandoverslag-berekening in het rekenprogramma Pintegraal.

• Het verzorgen van de aanvraag van de omgevingsvergunning onder de noemer “bouwen” en/of      “brandveilig gebruik”.

• Het inventariseren en rapporteren van de brandveiligheid van bestaande gebouwen.

• Het maken van werkomschrijvingen en tekeningen voor de duiding van de gebreken.

• Het houden van toezicht op de uitvoering tot en met de oplevering.

• Het maken van ontruimingsplattegronden volgens de NEN1414.