Voor het realiseren van een bouwwerk is in veel gevallen een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig. De omgevingsvergunning is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Nieuwbouw, verbouw of restauratie, aan- en uitbouwen, dakkapellen, bijgebouwen, overkappingen enz.; er bestaan allemaal regels voor. De gemeente toetst deze bouwplannen aan alle voorschriften en eisen.

 

Adviesburo Van der Plas beschikt over de expertise om voor u de complete aanvraag te verzorgen. Voor het constructieve gedeelte wordt een constructeur of ingenieursbureau ingeschakeld. Voor de aanvraag worden bestektekeningen met detailtekeningen vervaardigd en getoetst aan het Bouwbesluit. Verder zijn ventilatie-, daglicht-, en energieprestatieberekeningen benodigd. Het bijbehorende aanvraagformulier wordt ingevuld en aan de hand van een checklist wordt alles gereed gemaakt en eventueel namens de opdrachtgever ingediend.