Sinds 01-01-2013 is het verplicht om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning (nieuwbouw woning of kantoor) een Milieuprestatieberekening toe te voegen. In dit document wordt de MilieuPrestatie Gebouw berekend. Deze index geeft aan hoe groot de milieubelasting van de toegepaste bouwmaterialen is.

 

In deze MPG-berekening worden alle bouwmaterialen in een rekenprogramma gekoppeld aan de milieuprofielen van bouwmaterialen. Deze milieuprofielen worden door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) beheerd in de Nationale MilieuDatabase. Op basis van deze milieuprofielen kan de gemiddelde milieubelasting per m2 vloeroppervlak bepaald worden; dit wordt uitgedrukt in de MPG-waarde, waarbij een MPG van 1,0 representatief is voor hedendaagse nieuwbouw. Op dit moment is er nog geen eis aan de hoogte van de MPG.

 

Aan Bouw- en Woningtoezicht moet de milieuprestatie van een gebouw worden onderbouwd middels het Bewijs Milieuprestatie. Dit document bevestigt vanuit Stichting Bouwkwaliteit naar Bouw- en Woningtoezicht dat de milieuprestatieberekening conform de correcte rekenmethode is uitgevoerd.