Ook het selecteren van een aannemer en het aanbestedingsgereed maken kan door buro Van der Plas worden verzorgd. Bij grotere projecten kan de aannemersselectie, de onderhandse- of openbare aanbesteding door buro van der Plas worden verzorgd.