Aanbestedingen / prijsvorming

Het begeleiden van onderhandse- of openbare aanbestedingen of het aanvragen van vrijblijvende offertes kan door Adviesburo Van der Plas worden verzorgd.

Bestek

Adviesburo Van der Plas kan ook worden ingeschakeld voor het opstellen van een bestek en/of werkomschrijving.