Kostenraming

Om vooraf (gedetailleerd) in kaart te kunnen brengen wat bijvoorbeeld een nieuwbouw, verbouw, renovatie of zelfs sloop zal gaan kosten kan de calculatieafdeling van Van der Plas diverse begrotingen voor u opstellen.

Diverse voorbeelden:

  • Ramingen op basis van oppervlakte en/of inhoud
  • Elementenramingen
  • Directiebegrotingen
  • Detail- of aannemersbegrotingen