Vergunningen

Voor het realiseren van een bouwwerk is in veel gevallen een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig.
De gemeente toetst de bouwplannen aan alle geldende voorschriften en eisen.

Van der Plas ADVISEURS & ARCHITECTEN beschikt over de expertise om voor u de complete bouwaanvraag te verzorgen. 
Voor de aanvraag worden de benodigde tekeningen gemaakt en door Van der Plas alvast getoetst aan het Bouwbesluit en het bestemmingsplan van de gemeente.
Het voorbespreken (van de aanvraag) met de welstand behoort eveneens tot ons dienstenpakket.

Verder kan Van der Plas de benodigde ventilatie- en daglichtberekeningen voor u maken. 
De energieprestatie-/ en constructieberekeningen kunnen wij, indien gewenst, voor u door een van onze relaties laten opstellen.
Het bijbehorende aanvraagformulier wordt ingevuld en aan de hand van een checklist wordt alles gereed gemaakt en (eventueel) namens de opdrachtgever ingediend.