Onderhoud

Van der Plas ADVISEURS & ARCHITECTEN inspecteert reeds diverse jaren de staat van onderhoud van vastgoed van uiteenlopende soorten. Ook het uitvoeren van conditiemetingen behoren tot de mogelijkheden. 

Nadat de conditie van de verschillende elementen zijn vastgelegd en de wensen van de opdrachtgever zijn bepaald kan Adviesburo Van der Plas tevens een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) opstellen. In deze planning worden terugkerende werkzaamheden opgenomen.

Het uitvoeren van de zogeheten nulmeting behoort ook tot de mogelijkheden. Met andere woorden; wat moet er gebeuren om het vastgoed weer in een goede conditie te krijgen? Zowel de werkzaamheden als de bijbehorende kostenraming van deze ''inhaalslag'' worden dan uitgewerkt in een rapportage met bijlagen.

Indien gewenst kan Van der Plas de conditiemetingen gecertificeerd uitvoeren conform de NEN 2767. Deze meting geschiedt door middel van een vastgelegde meet- en registreermethode. De (gecertificeerde) inspecteur stelt van ieder materiaal en elk element vast wat de eventuele gebreken zijn, de omvang daarvan en de intensiteit. De score van de staat van onderhoud van het betreffende onderdeel loopt van 1 tot en met 6, daarbij is conditie 1 uitstekend (nieuwstaat) en 6 zeer slecht (technisch rijp voor sloop).