Programma van Eisen (PvE)

Van der Plas kan u adviseren en bijstaan bij de uitwerking van de te nemen stappen van initiatieffase tot het definitieve ontwerp.

Hierbij valt te denken aan:

  • Het maken van ruimtestudies
  • Het maken van vlekkenplannen
  • Het berekenen en inzichtelijk maken van het (minimaal) benodigde aantal vierkante meters (vloer-)oppervlakte (BVO) en het aantal soorten (gebruiks-)functies
  • Het meedenken en adviseren hoe om te gaan met logistieke (verkeers-)stromen