Bestek

Van der Plas ADVISEURS & ARCHITECTEN kan ook worden ingeschakeld voor het opstellen van een bestek en/of werkomschrijving. Een dergelijke omschrijving is nodig als zijnde contract tussen opdrachtgever en aannemer. Dit kan in de vorm van een bestek (STABU-systeem) of met een werkomschrijving (voor kleinere projecten). In de omschrijving worden ook de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, de materialen en de uitvoeringsvoorwaarden omschreven.

Een aantal kenmerken:

  • Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV)
  • NL-Sfb
  • STABU
  • Garantietermijnen