Toezicht

Een bouwproject is een complex geheel. Hierop toezicht houden vraagt inzicht en kwaliteit, zoals veel omvattende en diepgaande bouwkundige kennis.
De opzichters van Van der Plas waken met gebruikmaking van hun ervaring en kennis van het bureau over de kwaliteit van uw bouwproject.

Als specialist controleren zij bijvoorbeeld de aangevoerde materialen (en deugdelijke verwerking daarvan), de kwaliteit van het geleverde werk en de toepassing van de verwerkingsvoorschriften van de leverancier en/of producent. De voortgang van het werk wordt, aan de hand van het bestek en de tekeningen, nauwlettend in de gaten gehouden.

Enkele kenmerken wat wij voor u kunnen betekenen:

  • Toezicht op kwaliteit
  • Voortgangscontrole
  • Signaleren en communiceren van meer- en minderwerk
  • Opnames ten behoeve van de oplevering