Brandveiligheidsonderzoek

Om een brandveilig gebouw te maken, te behouden en in gebruik te nemen hebben ontwerper, eigenaar, aannemer en uiteindelijk de gebruiker een belangrijke taak.
Alle partijen hebben hierbij te maken met het Bouwbesluit, hierin staan de prestatie-eisen omschreven waaraan een bouwwerk dient te voldoen. 
Eisen ten aanzien van brandcompartimenteringen, veilig vluchten, materialisering, bediening en draairichting van de vluchtdeuren, etc.
De regels van het Bouwbesluit dienen te worden vertaald naar de praktijk; wat betekent dit voor de eigenaar, gebruiker en de aannemer.  

Wat Van der Plas voor u kan betekenen:

  • Het toetsen van een bouwwerk aan het Bouwbesluit
  • Het verzorgen van gelijkwaardige-oplossing-berekening (conform de NEN6060 ”Brandveiligheid van grote brandcompartimenten”)
  • Het verzorgen van een brandoverslag-berekening
  • Het verzorgen van de aanvraag van de omgevingsvergunning onder de noemer “bouwen” en/of “brandveilig gebruik”
  • Het inventariseren en rapporteren van de brandveiligheid van bestaande gebouwen
    • Het maken van werkomschrijvingen en tekeningen voor het herstel van de geconstateerde gebreken
    • Het houden van toezicht op de uitvoering van het herstel van de gebreken
  • Het maken van ontruimingsplattegronden volgens de NEN1414