Directievoering

Ook voor de directievoering van verschillende projecten kan Van der Plas u bijstaan.

Onder directievoering verstaan wij onder andere:

  • Voor de aanvang van de bouw het kritisch beoordelen van bestek en tekeningen
  • Het controleren van werktekeningen van zowel architect als aannemer
  • Het leiding geven bij het houden van toezicht op de uitvoering en kwaliteit
  • Het leiding geven en controleren van het bouwproces inclusief de voortgang
  • Het bewaken van de financiële voortgang
  • Het beoordelen van meer- en minderwerk