Thermografisch onderzoek

Thermografie is het, met behulp van een infrarood camera, onderzoeken en fotograferen van warmtebronnen of warmteverliezen door gevels van woningen en andere gebouwen. Warmtelekken, koudebruggen etc. kunnen zo worden opgespoord. In een duidelijke rapportage kunnen alle opnames verzameld worden,  voorzien van een toelichting en advies ter verbetering of oplossing.